871,866 views
[Vietsub + Kara] Không kịp dũng cảm - Châu Thâm 来不及勇敢 - 周深 (OST Bầu trời trong xanh ngày hôm qua) uCtLRRrzeg8 by Mê Mụi - Date create: 2018-07-09 - Category: People & Blogs PT4M10S
Page phim: https://www.facebook.com/bautroitrong...
Tên bài: Không kịp dũng cảm (来不及勇敢)
OST Movie Bầu trời trong xanh ngày hôm qua (昨日青空/Crystal Sky Of Yesterday)
Trình bày: Châu Thâm (周深)
Lời: Phiền Phàm, Hoàn Nhan Quỳ, Kim Xán Xán (樊帆, 完颜葵, 金灿灿)
Nhạc: Tiễn Lôi (钱雷)
Không reup và không mang bản dịch đi nơi khác
--------------------------------------------------
Translator: Đỗ Khinh Vãn
Timer: .Me.
Typesetter & Encoder: .Me.
Share or play video => https://nhac.vip/videos/uCtLRRrzeg8/?%5BVietsub+%2B+Kara%5D+Khong+kip+dung+cam+%2B+Chau+Tham+%2B+%E6%9D%A5%E4%B8%8D%E5%8F%8A%E5%8B%87%E6%95%A2+%2B+%E5%91%A8%E6%B7%B1+%28OST+Bau+troi+trong+xanh+ngay+hom+qua%29-download

Loading...
loading...
Loading...